ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING.


Skivereniging Zuid-Oost Brabant

"De ALV over het seizoen SkiZOB 2021-2022"

De Algemene Ledenvergadering van uw Skivereniging wordt gehouden op vrijdag 21 oktober 2022 om 13:00 uur in de Rocky-bar van het Montana-Snowcenter.

De documenten voor de vergadering liggen daar ter inzage.


Voorlopige agenda ALV Skivereniging Zuid-Oost Brabant

Kunstskibaan Montana, Westerhoven,

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige ALV
 4. Jaarverslag
 5. Financieel Verslag
 6. Verslag Kascommissie en dťcharge bestuur
 7. Verkiezing en aanstelling nieuw bestuur
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Begroting
 10. Bestuursmededelingen
 11. Toelichting commissies
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Indien er gegadigden zijn voor het bestuur kunnen verkiezing en installatie bestuur toegevoegd worden.

Onderwerpen zijn onder andere:

Na afloop van de vergadering is er, bij voldoende deelname, na aanmelding bij ons inschrijfbureau en gedurende een uur, gelegenheid tot vrij skiŽn.