ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING.


Skivereniging Zuid-Oost Brabant

"De Jaarvergadering over het seizoen SkiZOB 2019-2020"

De Algemene Ledenvergadering van uw Skivereniging wordt gehouden op donderdag 15 oktober 2020 om 19:30 uur in de Rocky-bar van het Montana-Snowcenter.


Voorlopige agenda ALV Skivereniging Zuid-Oost Brabant

Kunstskibaan Montana, Westerhoven,

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige ALV
 4. Jaarverslag
 5. Financieel Verslag
 6. Verslag Kascommissie en dťcharge bestuur
 7. Verkiezing en aanstelling nieuw bestuur
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Begroting
 10. Bestuursmededelingen
 11. Toelichting commissies
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er, bij voldoende deelname, na aanmelding bij ons inschrijfbureau en gedurende een uur, gelegenheid tot vrij skiŽn.