VERENIGINGSBESTUUR EN ORGANISATIEBESTUUR:

Voorzitter

     Bert Monen

         Veldhoven

Secretaris

     M.T.M.A. Roorda

        Amerikalaan 26
        5691 KD    SON
        Tel. 0499 - 46 3146
        Contact: E-mail Secretaris

Penningmeester

     R. Verstappen

    Voor betalingen: Zie onderaan.

Algemeen bestuurslid
Coördinator activiteiten
Webmaster

     P.N.J. Vis

        Waalre
        Tel. 040 - 221 5429
        E-mail: Peter Vis


Algemeen bestuurslid
PR

     C.J.A. Bosman

       Mierlo
       tel 0492 - 663 889
       E-mail: Carol Bosman


Ereleden:

In memoriam:

   Oud Voorzitters:


betalingen

Voor alle betalingen: boeken t.n.v. bankrekening: Penningmeester Skivereniging Zuid-Oost Brabant.

Bank : RABO
IBAN : NL59 RABO 0159 7265 65