Privacyverklaring


Uw data wordt niet gedeeld met derden Uw data wordt niet doorgegeven aan adverteerders Geef gevens aan overheid alleen volgens wettelijke procedures

1 Algemeen

2 Verzamelen van Persoonsgegevens

2.1 Wetgeving

2.2 Wat wordt verzameld

Volgende gegevens worden opgeslagen in files en in back-up's.

Voor het publiceren van beeldmateriaal en andere informaties, die specifiek terug te voeren zijn naar een individu, is expliciet persoonlijke toestemming nodig.

2.3 Waarvoor wordt verzameld

3 Delen van Persoonsgegevens

3.1 Delen met Derden

4 Inzage van Persoonlijke Gegevens

4.1 Aanvraag voor Inzage

4.2 Wijzigen van Gegevens

5 Verwijderen van Persoonsgegevens