Privacyverklaring


Uw data wordt niet gedeeld met derden Uw data wordt niet doorgegeven aan adverteerders Geef gevens aan overheid alleen volgens wettelijke procedures

1 Algemeen

2 Verzamelen van Persoonsgegevens

2.1 Wetgeving

2.2 Wat wordt verzameld

Volgende gegevens worden opgeslagen in files en in back-up's.

Voor het nemen, gebruiken of publiceren van foto's, video's en andere informaties, die specifiek terug te voeren zijn naar een individu, is expliciet de persoonlijke toestemming nodig.

2.3 Waarvoor wordt verzameld

3 Delen van Persoonsgegevens

3.1 Delen met Derden

4 Inzage van Persoonlijke Gegevens

4.1 Aanvraag voor Inzage

4.2 Wijzigen van Gegevens

5 Verwijderen van Persoonsgegevens